Program IBID-kongress 2021

0900 til 0945

Et blikk på barnehagesektoren 2021

Om eierskap, finansiering og verdier i sektoren

Daglig leder i IBID Bjarne Stenersen og Trollsteinen barnehage

1000 til 1130

Styrearbeid, styrets rolle og oppgaver

Innlegget vil gi foreldre som velges til å sitte i barnehagens styre innblikk i hva styrets oppgave er og hvilket ansvar styres medlemmer har.

Hege Stensland Sveen er advokat og leder for forretningsjus i Virke.

1130 til 1230 Lunsj med mulighet for å måte våre leverandører

1230 1345

Virke som arbeidsgiverorganisasjon for ideell barnehager.

Om arbeidsgiverstøtte, politisk arbeid og tariff forhold i Virke

Royne Berget Fagsjef for barnehager i Virke ideell og frivillighet

Torgeir Kroken leder tariff

Bård Westbye forhandlingsansvarlig

1400 til 1530

IBID – et kjedekontor for ideelle barnehager

IBID barnehager – faglig fri og med stordriftsfordeler

Hvilke forventinger har medlemsbarnehager til IBID

Hvilken rolle skal IBID spille som kjedekontor overfor barnehager

Det legges opp til drøftinger og innspill fra deltakere