Veiledning for nyutdannede barnehagelærere 2020-21

IBID SA inviterer til veiledning for nyutdannede barnehagelærere. Det første året som nyutdannet kan være utfordrende der man skal finne sin rolle som arbeidstaker og fagperson. Tilbudet om veiledning gjennom IBID kan inngå som en del av den veiledningen barnehagene skal gi nyutdannede gjennom forpliktelser og prinsipper som er avtalt mellom partene i arbeidslivet.

Veiledningen foregår i grupper med 8 deltakere og går over 8 samlinger á 2 timer fra september 2020 til mai 2021. Veiledning i gruppe gir deltakerne mulighet til å drøfte felles problemstillinger og utveksle erfaringer. Deltakere vil kunne bidra med temaer for veiledningen, og noen temaer vil være bestemte på forhånd.

Veiledningene vil også fokusere på at deltakere skal arbeide med mål for egen utvikling. Dette kan sikre at deltakere får  utnyttet mulighetene i sin jobb og kan arbeide med utfordringer som er relevante. Intensjonen er at veiledningene skal hjelpe deltakerne til å arbeide strukturert med disse målene. Ved behov vil barnehagene kunne avtale individuell oppfølging hvis det er ønskelig.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

Jeg har opplevd veiledningene som svært nyttig”

 ”Veiledningene har hjulpet meg i problemstillinger på jobb og gjort meg tryggere i personalgruppa”

 ”Det har vært nyttig å snakke sammen og utveksle ideer, tanker og arbeidsmetoder.”

Bjarne Stenersen har siden 2012 vært faglig ansvarlig og gjennomført veiledningsgrupper for nyutdannede barnehagelærere gjennom IBID SA. Bjarne er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, mastergrad i pedagogikk og lang fartstid som styrer i barnehage.

På grunn av smittesituasjonen vil veiledningene gjennomføres på nett med bruk av Microsoft Teams.

For barnehager som er medlem i IBID er prisen for veiledningen 2900 per deltaker. For andre barnehager er prisen 3800 per deltaker.

Påmeldingsfrist 11. september 2020.

DatoTema
24.08.20
1330-1530
• Introduksjon til veiledningen
• Hva er det du kan forvente av veiledningene?
• Hva er din rolle som deltaker?
• Fra student til arbeidstaker
• Hvem er jeg som fagperson?
• Vi bruker verktøyet Diversity Icebreaker
• Arbeid med mål for egen utvikling
22.10.20
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan være en fagperson som bidrar til utviklingen av barnehagen
• Hvordan utvikle smarte grupper
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
• Arbeid med mål for egen utvikling
26.11.20
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Videre arbeid med fokus på å være fagperson
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
• Arbeid med mål for egen utvikling
14.01.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Innlegg om tilbakemeldingskultur og refleksjoner rundt temaet
• Arbeid med mål for egen utvikling
11.02.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Videre arbeid med tilbakemeldingskultur
• Arbeid med mål for egen utvikling
18.03.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Fra erfaring til kompetanse, hvordan bruke dokumentasjon som utgangspunkt for fagutvikling på egen arbeidsplass
• Arbeid med mål for egen utvikling
22.04.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Fra fagbegrep til kompetanse, hvordan kan fagbegrep være utgangspunkt for utvikling av egen arbeidsplass
• Arbeid med mål for egen utvikling
27.05.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvor er jeg i dag som barnehagelærer?
• Tilbakeblikk på siste året og temaer vi har arbeidet med på veiledning.
Hva blir mine mål for neste periode?