IBID-kongress 2021

Nettbasert assistentkurs

Assistenter i barnehagen har en viktig rolle for å oppfylle barnehagens samfunnsmandat og i mange barnehager er det assistentene som tilbringer mest tid med barna. Det er derfor viktig at assistentene er faglig kompetente slik at barnas tilbud kan utvikles på best mulig måte.

IBID SA tilbyr en nettbasert kursrekke over 4 samlinger der noen sentrale områder blir satt fokus på. Kurset vil inneholde både faglige innlegg og muligheter til å drøfte i mindre grupper hvordan egen praksis er knyttet til temaet. Deltakere får i oppgave å gjennomføre en aktivitet i mellomperioden og barnehagen må legge til rette for at deltakere får anledning til dette.

Kursrekken egner seg godt som en innføring for ansatte som ikke har så lang fartstid i barnehagen, men kan også være nyttig for erfarne medarbeidere som trenger litt oppfriskning.

Påmeldingsfrist 25.08.21. Pris 1500 per deltaker. Det kreves minimum 20 deltakere for oppstart av kursrekken.

TidInnhold Stedoppgave
07.09.21
1300 til 1500
Barnehagens styringsverktøy. Lov, rammeplan og årsplan. Hvordan ivaretar du barns rett til medvirkning.Microsoft TeamsVelg deg en aktivitet (lek, måltid, garderobe eller lignende) du gjør sammen med barna og vurder hvordan du ivaretar barns rett til medvirkning i aktiviteten.
29.09.21
1300 til 1500
Vi setter oss inn i begrepene adgangsstrategi, lekerabling, lekerutiner og lekemiljø. Hvordan du kan forstå barns lekesignaler og utvikle et spennende lekemiljø for barna. Microsoft TeamsOrganiser en lek for barna der du tilrettelegger for et spennende lekemiljø.
20.10.21
1300 til 1500
Barns språkutvikling og hvordan ditt hverdagsspråk kan bidra til barnas språkutvikling.Microsoft TeamsVelg deg en aktivitet (lek, måltid, garderobe eller lignende) der du har fokus på hvordan du kan bidra til å utvikle barnas språk.
09.11.21
1300 til 1500
Psykisk helse og en inkluderende praksis. Hvordan kan du bidra til at alle barn har en god psykisk helse og opplever at de er inkluderte i sin gruppe.Microsoft TeamsSnakk med en kollega om hva barnehagen gjør som fremmer barns psykiske helse og hvordan dere jobber med å inkludere alle barn.

 

Nettbasert ledernettverk i IBID

Å være styrer i en enkeltstående privat barnehage kan oppleves utfordrende og til tider ensomt. Når man er alene om å ha funksjonen som daglig leder er det ikke alltid alle saker og temaer egner seg for å drøfte i egen ledergruppe. Gjennom å delta i et ledernettverk møter du andre i samme situasjon som har like oppgaver, muligheter og utfordringer. I nettbasert ledernettverk kan du søke støtte og bli inspirert av de andre deltakerne.

Det er ikke alle som har anledning til å delta på et fysisk ledernettverk og IBID tilbyr et nettbasert tilbud om ledernettverk med 8 samlinger av 4 timer per gang. Gjennom å delta i nettverket får du en arena å delta på, og setter av tid til å utvikle egen praksis.

Påmeldingsfrist 10. september 2021. Det kreves minimum 6 deltakere for oppstart av nettverket.

TidInnholdSted
21.09.21
1100 til 1500
• Oppstart av nettverket
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
19.10.21
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
23.11.21
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
18.01.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
15.02.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
22.03.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
26.04.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
Microsoft Teams
24.05.22
1100 til 1500
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Avslutning for året og veien videre
Microsoft Teams

Faglig ledernettverk i IBID

Å være styrer i en enkeltstående privat barnehage kan oppleves utfordrende og til tider ensomt. Når man er alene om å ha funksjonen som daglig leder er det ikke alltid alle saker og temaer egner seg for å drøfte i egen ledergruppe. Gjennom å delta i et ledernettverk møter du andre i samme situasjon som har like oppgaver, muligheter og utfordringer. I nettverket kan du søke støtte og bli inspirert av de andre deltakerne.

IBID tilbyr medlemmer ledernettverk der både egne erfaringer og faglige temaer blir løftet opp og drøftet. Gjennom å delta i nettverket får du en arena, og setter av tid til å utvikle egen praksis. Nettverket møtes 5 ganger i året og innholdet blir bestemt av deltakere slik at relevante temaer og problemstillinger kan drøftes i trygge rammer basert på tillit mellom deltakerne.

IBID starer opp nytt nettverk høsten 2021 med fysiske samlinger i Tromsø. Påmeldingsfrist 10. september 2021. Det kreves minimum 6 deltakere for oppstart av nettverk.

TidInnholdSted
23.09.21
0900 til 1530
• Oppstart av nettverket
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
FLOW coworing Tromsø
11.11.21
0900 til 1530
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
FLOW coworing Tromsø
20.01.22
0900 til 1530
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
FLOW coworing Tromsø
03.03.22
0900 til 1530
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Planlegging av neste samling
FLOW coworing Tromsø
28.04.22
0900 til 1530
• Erfaringsdeling
• Tema bestemt av deltakere
• Avslutning for året og veien videre
FLOW coworing Tromsø

 

Veiledning for nyutdannede barnehagelærere i Tromsø

IBID SA inviterer til veiledning for nyutdannede barnehagelærere i Tromsø. Det første året som nyutdannet kan være utfordrende der man skal finne sin rolle som arbeidstaker og fagperson. Tilbudet om veiledning gjennom IBID kan inngå som en del av den veiledningen barnehagene skal gi nyutdannede gjennom forpliktelser og prinsipper som er avtalt mellom partene i arbeidslivet.

 

Veiledningen foregår i grupper med inntil 13 deltakere og går over 8 samlinger á 2 timer fra september 2021 til mai 2022. Veiledning i gruppe gir deltakerne mulighet til å løfte opp og drøfte ulike problemstillinger de står overfor i sitt arbeid. Veiledningene tar opp ulike temaer som er relevante for nyutdannede barnehagelærere og som kan bidra til utviklingen som fagperson i barnehagen.

 

På veiledningene vil deltakere arbeide med mål for egen utvikling og gjennom veiledningene få mulighet til å drøfte utviklingen knyttet til disse. Dette kan sikre at deltakere får utnyttet mulighetene i sin jobb og kan arbeide med utfordringer som er relevante. Intensjonen er at veiledningene skal hjelpe deltakerne til å arbeide strukturert med disse målene. Ved behov vil barnehagene kunne avtale individuell oppfølging hvis det er ønskelig.

 

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

 

Jeg har opplevd veiledningene som svært nyttig”

 

”Har fått inspirasjon til å ta tak i ting når de skjer/si ifra hvis jeg er uenig”          

 

 ”Det har vært nyttig å snakke sammen og utveksle ideer, tanker og arbeidsmetoder.”

 

Bjarne Stenersen har siden 2012 vært faglig ansvarlig og gjennomført veiledningsgrupper for nyutdannede barnehagelærere gjennom IBID SA. Bjarne er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, mastergrad i pedagogikk og lang fartstid som styrer i barnehage.

 

Veiledningene gjennomføres som fysiske samlinger i Tromsø

 

For barnehager som er medlem i IBID er prisen for veiledningen 3200 per deltaker.

DatoTema
30.09.21
1330-1530
• Introduksjon til veiledningen
• Hva er det du kan forvente av veiledningene?
• Hva er din rolle som deltaker?
• Fra student til arbeidstaker
• Hvem er jeg som fagperson?
• Vi bruker verktøyet Diversity Icebreaker
• Arbeid med mål for egen utvikling
28.10.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Praktisk øvelse som vektlegger samarbeid
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
• Arbeid med mål for egen utvikling
02.12.21
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hva står jeg for som fagperson
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
• Hvordan utvikle smarte grupper
• Arbeid med mål for egen utvikling
13.01.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan utvikle personaleteamet på avdeling og i barnehagen
• Innlegg om tilbakemeldingskultur
• Refleksjoner knyttet til tilbakemeldingskultur
• Arbeid med mål for egen utvikling
10.02.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Videre arbeid med tilbakemeldingskultur
• Arbeid med mål for egen utvikling
17.03.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Fra erfaring til kompetanse, hvordan bruke dokumentasjon som utgangspunkt for fagutvikling på egen arbeidsplass
• Arbeid med mål for egen utvikling
21.04.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Fra fagbegrep til kompetanse, hvordan kan fagbegrep være utgangspunkt for utvikling av egen arbeidsplass
• Arbeid med mål for egen utvikling
02.06.22
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvor er jeg i dag som barnehagelærer?
• Tilbakeblikk på siste året og temaer vi har arbeidet med på veiledning.
• Hva blir mine mål for neste periode?

IBID-kongress 2021

Nye barnehager i IBID

IBID har den siste tiden fått mange henvendelser fra enkeltstående ideelle barnehager der de ønsker informasjon om IBID og hva et medlemskap kan gjøre for dem. Fra januar har IBID fått 2 nye medlemmer og vi håper flere kommer til etterhvert. Vår erfaring er at barnehagene får reduserte kostnader knyttet til våre felles avtaler og nytten av å være i et større faglig fellesskap. Dersom det er barnehager som ønsker å høre mer om IBID og hvilke fordeler barnehagen kan få ved et medlemskap er det bare å ta kontakt på ibid@ibid-sa.no eller ringe Bjarne Stenersen på 948 00 652.

Pål Roland til IBID dagen

Barn som har behov for ekstra hjelp og støtte