Barnehager

Du finner IBID barnehager i Moss, Larvik, Midtre Gauldal, Lenvik, Balsfjord og Tromsø. Lenger ned på siden finner du informasjon om den enkelte barnehage. Ønsker du mer informasjon om barnehagene tar du kontakt med den enkelte barnehage. Kontaktinformasjon finner du ved å gå inn på barnehagens hjemmeside.

Ideelle barnehager

Medlemsbarnehagene i IBID er ideelle ikke-kommersielle barnehager. Vår definisjon av  ideelle barnehager er barnehager som er godkjent som skattefri institusjon etter skattelovens § 2-32. Det vil si at det ikke kan tas ut utbytte av driften i noen ledd, og at barnehagene ikke har erverv som formål. Barnehagene drives av foreldrebetaling og offentlig tilskudd og alle inntekter til barnehagene går til å utvikle gode tilbud til barn og foreldre.