Åsland barnehage

Åsland barnehage er en foreldreeid og veldrevet barnehage som ligger i Åslandfeltet på Kvaløya. Våre åpningstider er fra kl 07:00 til 16:45.

Barnehagen er delt i to avdelinger. «Lillebjørn» er en avdeling for 12 barn i alder 0-3 år og «Storebjørn» har 18 barn i alderen 3-6 år. Det er tett samarbeide mellom avdelingene og alle barna kjenner hverandre. Personalet preges av erfaring og stabilitet. Fravær blant personalet dekkes opp av de faste vikarene og personalet i deltidsstillinger.  Barnehagen er åpen mellom 7.00 og 16.45 på hverdager.

Besøk vår hjemmeside her

Søk barnehageplass