Rammeplankurs

IBID inviterer til rammeplankurs. Kursene vil ta opp relevante tema fra rammeplanen og gi deltakere muligheten til å reflektere over egen praksis knyttet til de ulike temaene.

Pris for enkeltkurs er 150 kroner

 

DATOINNHOLD
TEMA: Barns tilknytning, trygghet og trivsel
31.10.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på barns behov for tilknytning, trygghet og trivsel i barnehagen. Kurset vil bruke trygghetssirkelen for å forstå hvordan barns væremåte og uttrykk kan støttes av personalet i barnehagen.
TEMA: Foreldresamarbeid
29.11.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på foreldres rettigheter og barnehagens plikter knyttet til foreldresamarbeidet. Det vil også være et fokus på hvordan man kan møte foreldre i garderobe og hverdagssituasjoner i barnehagen.
TEMA: Barns lek og læring
24.01.19
1230 til 1530
Kurset vil ha fokus på lekens betydning som barns viktigste uttrykksform. Det har også fokus på lekens betydning for barns utvikling og hvordan personalet kan tilrettelegge for barns lek og læring i barnehagen.
TEMA: Barns språkutvikling og personalets språkstimulering
28.02.18
1230 til 1530
Kurset har fokus på barns språkutvikling og hvordan personalet kan jobbe for å skape gode språkmiljøer for barn i barnehagen.