Veiledning for nyutdannede barnehagelærere

IBID SA tilbyr barnehagene veiledning for nyutdannede barnehagelærere barnehageåret 2018-19. Veiledningen kan inngå som en del av barnehagens veiledning og oppfølging av nyutdannede barnehagelærere slik den er beskrevet i kunnskapsdepartementets strategi ”Kompetanse for framtidens barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022

Veiledningen foregår i grupper og går over 8 samlinger á 2 timer fra september 2018 til mai 2019. Veiledningene er brukerstyrte og vil ta opp tema som deltakerne opplever som relevante i deres yrkesutøvelse. I tillegg vil enkelte tema bli behandlet særskilt, se for øvrig oversikt over programmet. Veiledningene passer for alle nyutdannede og tar utgangspunkt i at barnehagelærere skal lede faglige prosesser i barnehagen.

Veiledningene vil også fokusere på at deltakere skal arbeide med mål for egen utvikling. Dette kan sikre at deltakere på en bedre måte utnytter mulighetene i sin jobb og kan arbeide med de utfordringer som er relevante. Intensjonen er at veiledningene skal hjelpe deltakerne til å arbeide strukturert med disse målene. Ved behov vil barnehagene kunne avtale individuell oppfølging hvis det er ønskelig.

Bjarne Stenersen vil være faglig ansvarlig for veiledningene. Bjarne er utdannet barnehagelærer og har de siste 8 årene hatt veiledningsgrupper for nyutdannede barnehagelærere.  Bjarne har videreutdanning i veiledning og en mastergrad i pedagogikk.

Påmeldingsfrist 1. September 2018
Pris: 2900 for barnehager som er medlem av IBID, 3700 for andre barnehager
Det er maks 15 deltakere i en gruppe, men ved stor pågang vil det bli vurdert å opprette flere grupper.

DatoTema
20.09.18
1330-1530
• Introduksjon til veiledningen
• Hva er det du kan forvente av veiledningene?
• Hva er din rolle som deltaker?
• Fra student til arbeidstaker
• Hvem er jeg som fagperson og leder?
• Vi bruker Diversity Icebreaker som metode
Arbeid med mål for egen utvikling
23.10.18
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan være fagperson med fokus på faglig utvikling i personalgruppen
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
Arbeid med mål for egen utvikling
27.11.18
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Videre arbeid med fokus på å være fagperson og leder
• Praktisk øvelse med fokus på hvem jeg er som leder og fagperson
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
Arbeid med mål for egen utvikling
22.01.19
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Innlegg om tilbakemeldingskultur og refleksjoner rundt temaet
• Vi bruker Silent dialogue som metode
Arbeid med mål for egen utvikling
19.02.19
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Videre arbeid med tilbakemeldingskultur
• Bruke refleksjoner fra Silent dialogue
Arbeid med mål for egen utvikling
19.03.19
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Barn som individ og del av en gruppe
Arbeid med mål for egen utvikling
24.04.19
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan håndtere konflikter
Arbeid med mål for egen utvikling
21.05.19
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvor er jeg i dag som barnehagelærer?
• Tilbakeblikk på siste året og temaer vi har arbeidet med på veiledning.
Hva blir mine mål for neste periode?