Veiledning for nyutdannede barnehagelærere 2019-20

IBID SA inviterer til veiledning for nyutdannede barnehagelærere. Det første året som nyutdannet kan være utfordrende der man skal finne sin rolle som arbeidstaker og fagperson. Veiledningen kan inngå som en del av den veiledningen barnehagene skal gi nyutdannede gjennom de forpliktelser og prinsipper som er avtalt mellom partene i arbeidslivet.

Veiledningen foregår i grupper og går over 8 samlinger á 2 timer fra september 2019 til mai 2020. Veiledningene vil ha fokus på ulike temaer men det vil også bli gitt mulighet for at deltakere kan løfte opp og drøfte ulike problemstillinger de står overfor i sitt arbeid. På veiledningene vil deltakerne også benytte ulike verktøy og arbeidsmåter som kan benyttes i egen barnehage.

Veiledningene vil også fokusere på at deltakere skal arbeide med mål for egen utvikling. Dette kan sikre at deltakere på en bedre måte utnytter mulighetene i sin jobb og kan arbeide med de utfordringer som er relevante. Intensjonen er at veiledningene skal hjelpe deltakerne til å arbeide strukturert med disse målene. Ved behov vil barnehagene kunne avtale individuell oppfølging hvis det er ønskelig.

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

Jeg har opplevd veiledningene som svært nyttig”

”Veiledningene har hjulpet meg i problemstillinger på jobb og gjort meg tryggere i personalgruppa”

”Det har vært nyttig å snakke sammen og utveksle ideer, tanker og arbeidsmetoder.”

Bjarne Stenersen har siden 2012 vært faglig ansvarlig og gjennomført veiledningsgrupper for nyutdannede barnehagelærere gjennom IBID SA. Bjarne er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, mastergrad i pedagogikk og lang fartstid som styrer i barnehage.

For barnehager som er medlem i IBID er prisen for veiledningen 2900 per deltaker. For andre barnehager er prisen 3800 per deltaker.

DatoTema
26.09.19
1330-1530
• Introduksjon til veiledningen
• Hva er det du kan forvente av veiledningene?
• Hva er din rolle som deltaker?
• Fra student til arbeidstaker
• Hvem er jeg som fagperson?
• Vi bruker Diversity Icebreaker som metode
Arbeid med mål for egen utvikling
24.10.19
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvordan være en fagperson som bidrar til utviklingen av barnehagen
• Hvordan utvikle smarte grupper
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
Arbeid med mål for egen utvikling
22.11.19
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Videre arbeid med fokus på å være fagperson
• Praktisk øvelse med fokus på hvem jeg er, og hva er mine bidrag i et team
• Arbeide videre med Diversity Icebreaker
Arbeid med mål for egen utvikling
16.01.20
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Innlegg om tilbakemeldingskultur og refleksjoner rundt temaet
• Vi bruker Silent dialogue som metode
Arbeid med mål for egen utvikling
13.02.20
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Videre arbeid med tilbakemeldingskultur
• Bruke refleksjoner fra Silent dialogue
Arbeid med mål for egen utvikling
12.03.20
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Fra erfaring til kompetanse, hvordan bruke dokumentasjon som utgangspunkt for fagutvikling på egen arbeidsplass
Arbeid med mål for egen utvikling
16.04.20
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Fra fagbegrep til kompetanse, hvordan kan fagbegrep være utgangspunkt for utvikling av egen arbeidsplass
Arbeid med mål for egen utvikling
14.05.20
1330-1530
• Erfaringsdeling, hva har skjedd siden sist
• Hvor er jeg i dag som barnehagelærer?
• Tilbakeblikk på siste året og temaer vi har arbeidet med på veiledning.
Hva blir mine mål for neste periode?